top of page
Zorg voor elkaar

1. Zorg voor elkaar

Mensen hebben boodschap aan elkaar. We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een zorgzame en rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Het CDA Ede ziet zorg als een belangrijke taak van de gemeente Ede. Daarnaast is zorg een gedeelde taak van de samenleving: overheid, organisaties, inwoners en cliënten . Dit vraagt om een houding waarbij we zorgen voor elkaar. Een cultuur waarin we inwoners samen de juiste ondersteuning en zorg bieden. Waarin we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen blijven meedoen in de Edese samenleving.

 

2. Sterke samenleving

Samenleven begint thuis. Ieder gezin of familie is een thuis. Het maakt geen verschil of je alleen woont, met zijn tweeën of met meer. Samenleven in Ede betekent dat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid, inkomen of mogelijke beperkingen. Samenleven betekent ook dat we naar elkaar omzien en mensen die het nodig hebben ondersteunen op een manier die bij hen past. Daarbij kijken wij naar wat iemand nodig heeft en niet alleen naar waar iemand recht op heeft.

 

3. Duurzame leefomgeving

Dit hoofdstuk gaat over de omgeving waarin we wonen. Deze omgeving is van ons allemaal. Van de mensen die er nu wonen én van de mensen die er nog niet wonen. Onze kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld. Wij willen hen een nog mooiere en betere omgeving nalaten. Daarom werkt het CDA-Ede aan een duurzame omgeving.

 

4. Eerlijke economie

Het CDA is trots op de Edese ondernemers. Hun ondernemingszin brengt dynamiek en werkgelegenheid in onze wijken en dorpen en maakt ons aantrekkelijk als vestigingsplaats voor startende, innovatieve ondernemers en nieuwe inwoners. Actieve samenwerking in de regio en een goede lobby moet ons aantrekkelijke en innovatieve ondernemingsklimaat benadrukken.

 

5. Dienstbare overheid

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden. Ze moet rechtvaardig zijn. En de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers moeten actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie krijgen. Waar nodig investeren wij in onze organisatie, zodat zij met voldoende capaciteit en kwaliteit de noodzakelijke opgaves aan kan pakken. Denk aan de verduurzaming van de leefomgeving en de versnelling van de woningbouw.

DOWNLOADS

Sterke samenleving
Duurzame leefomgeving
Eerlijke overheid
Dienstbare overheid

Wethouder

Elze

Afdelingsvoorzitter

Bert

Lid Provinciale Staten Gelderland

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page