top of page

CONTACT

Even voorstellen, ik ben Bert Komdeur, ik ben 55 jaar oud en woon vanaf 1970 reeds in Ede. Zo zou je dus kunnen zeggen dat ik Ede heb zien groeien tot dat wat het nu is. Na mijn studie Geschiedenis heb ik enige tijd gewerkt in Tweede Kamer als persoonlijk medewerker van een Kamerlid en was ik werkzaam bij het scholingsinstituut van het CDA


Via het CDJA in Ede heb ik mijn vrouw Trudy leren kennen, waarmee ik nu al bijna 30 jaar ben getrouwd. Samen met onze dochters Ilse en Marije zijn wij vergroeid geraakt met het mooie Ede met al zijn natuur, goede voorzieningen en de menselijke maat. Ede is eigenlijk Nederland in het klein. Alle facetten kom je er tegen.


Politiek actief

Als 10-jarig jongetje kwam ik al in aanraking met de politiek en bracht ik met succes handtekeningen voor een trapveld in mijn buurt bij burgemeester Slot. Vanaf 1998 tot en met 2014 dan daadwerkelijk in de politiek als raadslid (waarvan fractievoorzitter 2003 – 2010) voor de gemeente Ede. Vanaf 2015 ben ik voor het CDA lid van de Gelderse Provinciale Staten. In mijn dagelijks leven ben ik bij de gemeente Barneveld manager Bestuur en Dienstverlening. Daarin zie ik van dichtbij hoe een overheidsorganisatie werkt en hoe complex deze eigenlijk is, maar ook hoeveel je kunt betekenen voor je inwoners.


Motto

Mijn motto is : “de politiek, dat ben jezelf!” Niet aan de kant staan, maar zelf verantwoordelijkheid. nemen voor zaken die je graag anders zou willen zien. Niet alleen voor jezelf. Als CDA-er hecht ik ook aan de betrokkenheid op anderen, aan omzien naar elkaar. Volksvertegenwoordiger zijn is tussen de mensen staan en signalen en behoeften omzetten in concrete actie. “Samenleven doe je niet alleen”


Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is voor mij geen vrijblijvende zaak van meepraten, Integendeel; meedoen en meedenken van inwoners zal ontegenzeggelijk moeten leiden tot daadwerkelijke invloed. Het levert ook direct iets van gezamenlijkheid en draagvlak op. Dit is mijn inzet en niet die van referenda. Die vergroten en verscherpen juist de tegenstellingen in de samenleving in plaats van dat ze bijdragen aan het verkrijgen van draagvlak


Gelderland

De provincie Gelderland heeft door de verkoop van de NUON-aandelen grote reserves. Daarmee gaan we niet voor bank spelen. Ik zet mij er juist voor in dat we die investeren in projecten die de leefbaarheid in uw omgeving direct en langdurig verbeteren. Zo betaalt Gelderland mee aan het oplossen van files op de A1A30, zorgen wij voor veilige provinciale wegen en investeren wij o.a. in erfgoed, natuur, goed en fijnmazig OV, ontmoetingsplekken in buurten en dorpen.


Ede

Maar om dichter bij huis te blijven: opheffen van onveilige spoorovergang Kerkweg in Ede kan, maar dan wel een wijk-wijk autotunnel. Daar zet ik mij als PS-lid voor in. Ook de goede bereikbaarheid van ons ziekenhuis de Gelderse Vallei en een veilige N224 bij Kernhem. Verder geen laagvliegroutes Lelystad over Ede en een prachtig buitengebied met toekomst voor onze boeren


Mijn speerpunten


  • Een veilige provincie om in te wonen, te werken en te leven

We steunen de gemeenten, burgemeester, politie en justitie bij het keihard aanpakken van de (drugs)criminaliteit. Stop de ondermijning van onze samenleving en democratie. Provincie geeft financiële steun aan de regionale aanpak. Voorlichting, onderzoek en ondersteuning en meer handhaving. Aparte prioriteit geven wij aan oplossen van verkeersonveilige situaties op provinciale wegen. In Ede prioriteit aan de N224 en de N-wegen richting de buitendorpen


  • Een leefbare provincie met goede, bereikbare voorzieningen in buurten, dorpen en steden


Een rondweg, een tunnel of goed fijnmazig OV kan veel betekenen voor de leefbaarheid van wijken en buurten. Als CDA hechten wij aan ontmoetingsplaatsen in wijk, buurten en dorpen. Initiatieven van bewoners in wijken gericht op verbinding en onderlinge ondersteuning verdienen onze steun. Evenals de vele vrijwilligers en mantelzorgers.


  • Een duurzame provincie, die inwoners, ondernemers en agrariërs met raad en daad bijstaat

Duurzaamheid is een werkwoord Nu doen, maar wel met gezond verstand, draagvlak en draagkracht. Provincie ondersteunt met aanvullend geld en zorgt samen met regio’s voor coördinatie van de veelheid aan plannen en initiatieven. De landbouw moet zich in de Vallei kunnen blijven ontwikkelen met prioriteit op duurzaamheid. Wij helpen agrariërs en particulieren hierbij met gunstige duurzaamheidleningen: Asbest eraf , zonnepanelen eraf


  • Een slagvaardige provincie,die de NUON-reserves niet oppot maar verstandig investeert in Gelderland

Gelderland heeft een grote reserve van 3 miljard. Die gaan we niet potverteren, maar daarmee doen we verstandige investering in onze speerpunten. Voor de Food Valley investeren in optimale bereikbaarheid en goede wegen en fietspaden, duurzame landbouw, (kennis)economie, (verkeers)veiligheid, goed wonen en leefbaarheid in wijken en dorpen.

Wethouder

Elze

Afdelingsvoorzitter

Bert

Lid Provinciale Staten Gelderland

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page