top of page

Mijn naam is Jan Pieter van der Schans. Samen met Nicolette en ons dochtertje Hanne woon ik in Ede. Nadat ik een paar jaar les heb gegeven op de Christelijke Hogeschool Ede ben ik sinds juni 2020 wethouder in onze gemeente. Ik houd me bezig met economie & winkelgebieden, landbouw, natuur, landschap & biodiversiteit, welzijn & wijken en grondzaken. Ik sta voor een gemeente waarin we met elkaar werken aan onze toekomst!


Voor biodiversiteit

Een groot deel van onze gemeente bestaat uit natuur. Daar moeten we goed voor zorgen. Het is belangrijk dat de natuur weer kan herstellen. Daar zet ik mij de komende jaren graag voor in. Het bekalken van de Noord-Ginkel is slechts een eerste stap.


Voor schone wijken en buurten

Het CDA zet zich in voor een groene en kindvriendelijke openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. Die uitnodigt om elkaar te zien. We zijn tegen verloedering van stoepen, wegen en plantsoenen en koesteren onze parken, bossen en heide. Daar horen dan ook meer bankjes, prullenbakken en veilige fietspaden bij!


Mijn speerpunten

  • Schone stoepen, straten en plantsoenen. 

De openbare ruimte is van ons allemaal. Je fietst, loopt of rijdt er met de auto doorheen. Het is belangrijk dat het er netjes en schoon is.


  • Goedkope huur- en koopwoningen. 

Veel starters op de woningmarkt ervaren hoe lastig het is om een betaalbare woning te kunnen huren of kopen. In Ede moeten er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar zijn.


  • Betere communicatie vanuit het gemeentehuis. 

Het gemeentehuis staat er niet voor zichzelf, maar is er voor alle mensen in de gemeente Ede. Het is belangrijk dat er vanuit het gemeentehuis snel, duidelijk en op tijd wordt gecommuniceerd.

Wethouder

Elze

Afdelingsvoorzitter

Bert

Lid Provinciale Staten Gelderland

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page