top of page

CONTACT

Mijn naam is Marije Komdeur. 25 jaar jong en al 25 jaar Edenaar. Nu nog student en na maart hopelijk politiek actief voor Ede. Namens het CDA. Wat mij betreft de partij van gemeenschap en verbinding. Kiezen om elkaar niet uit het oog te verliezen is juist nu – in een groeiend Ede – actueel. Met dat kompas en enthousiasme wil ik mij graag voor u, de gemeenschap, inzetten!


Sterke samenleving

Buurt- en dorpshuizen bieden een tegenwicht aan een samenleving waar steeds meer anonimiteit en eenzaamheid is. Ik zet me graag in voor initiatieven van inwoners die gericht zijn op ontmoeten en verbinden. Als CDA steunen we buurt- en dorpshuizen en stimuleren eigentijdse speel- en ontmoetingsplekken in de buurt.


Dienstbare overheid

De gemeenschap staat voor mij centraal. De gemeentelijke Ede hoort dienstbaar te zijn aan de gemeenschap. Op het gebied van participatie en communicatie valt nog een wereld te winnen. Participatie moet echte participatie zijn en informatie moet actief, tijdig en begrijpelijk naar de inwoners worden gebracht. Daar ga ik graag mee aan de slag!

Wethouder

Elze

Afdelingsvoorzitter

Bert

Lid Provinciale Staten Gelderland

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page