top of page

CONTACT

Mijn naam is Marian van Roekel, 49 jaar, trotse echtgenoot, moeder en oma van een mooi gezin! Ik werk als begeleider bij Wooncentrum De Bongerd en daarnaast hebben wij een agrarisch bedrijf. En dit allemaal in het mooie Lunteren.


Voor boer en bord

De komende jaren wil ik mij inzetten voor gangbare en biologische boeren, voor extensieve en intensieve bedrijven, met aandacht voor bodemkwaliteit en omgeving. Landbouwgronden willen we voor de landbouw behouden. Onze agrariërs produceren dagelijks hoogwaardig voedsel, en fungeren als belangrijke landschapsbeheerders. Daar moeten we zuinig op zijn.


Voor veiligheid en gezondheid

Er gebeuren nog steeds teveel verkeersongelukken in het buitengebied. De komende jaren zet ik mij in voor gerichte voorlichtingscampagnes, vooral gericht op drank en middelengebruik om zoveel mogelijk ongelukken in de toekomst te voorkomen!

Wethouder

Elze

Afdelingsvoorzitter

Bert

Lid Provinciale Staten Gelderland

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page