top of page

Het CDA heeft het WFC vanaf het begin af aan kritisch gevolgd. We vinden dat we moeten uitkijken met grootse en risicovolle projecten. Ons doel was en is om het WFC tot een succes te maken. Maar, de afgelopen jaren heeft het CDA de plannen voor het WFC zien veranderen. Van een samenwerking tussen overheid en bedrijven naar een overheids-gefinancierde onderneming. Van gedeelde risico’s naar een situatie waarin de risico’s met name bij de gemeente Ede en de provincie Gelderland liggen. We vinden dit geen goede verandering.


Het WFC is echter niet een project waarin je met makkelijke slogans wegkomt. In de Edese politiek zie je grofweg twee reacties op het WFC: allereerst de reactie om de stekker er maar uit te trekken. Gewoon stoppen dus. De kosten zijn te hoog en de risico’s te groot. Maar je hoort ook de roep om zomaar door te gaan, want het is een mooi project met schitterende ambitie. Beiden doen geen recht aan het belang van het project en aan de risico’s voor de gemeente Ede. Je stopt niet zomaar met een project waar je al jaren aan werkt en waar het Rijk en de Provincie ook aan mee doen. Je stopt niet zomaar met een project dat van groot belang kan zijn voor de ambities van de gemeente Ede en de regio. Maar je rent zeker niet zomaar door als de kosten en risico’s oplopen en het commitment van het bedrijfsleven achterblijft.

Op dit moment zijn er wat het CDA betreft ten minste twee dingen nodig om het WFC tot een succes te maken: ten eerste is een externe en risicodragende exploitant nodig om de balans tussen bedrijfsleven en overheid weer beter in evenwicht te brengen. Daarnaast is een sluitende en betrouwbare businesscase nodig. Een businesscase, onderworpen aan een second opinion, die betrouwbaar en degelijk in elkaar zit en waarover de gemeenteraad van Ede zich kan uitspreken.


Deze twee belangrijke kaders zijn, naast andere punten, beschreven in het amendement dat we vandaag mede met andere partijen (VVD, GL & D66) ingediend hebben. Dit amendement zorgt ervoor dat de gemeenteraad meer grip krijgt en houdt op deze belangrijke fase van het project.

We willen dat het WFC een succes wordt maar wanneer er geen externe en risicodragende exploitant gevonden wordt en/of een degelijke en betrouwbare businesscase ontbreekt, zal het helaas tijd zijn om met het project te stoppen.


Het door ons ingediende amendement:

Amendement VVD WFC
.pdf
Download PDF • 97KBComments


Commenting has been turned off.

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page