top of page

Als wethouder van de gemeente Ede zie ik met lede ogen aan dat het politieke – en maatschappelijke debat over stikstof zich verhardt. Hierdoor lijken oplossingen om uit de stikstofcrisis te raken verder uit beeld. Dit terwijl we in Nederland, en in het bijzonder in de gemeente Ede, een traditie hebben om vanuit verschillende belangen de meerwaarde voor ons allemaal te zoeken.


Ik onderschrijf de gebiedsgerichte aanpak van de landelijk regering, die geadviseerd is door de commissie Remkes. De inkt van de regiodeal in de Food Valley ‘Versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem’ is net droog. Deze deal biedt volop kansen om door het nemen van bronmaatregelen de stikstofuitstoot in de regio te verminderen. Denk hierbij met name aan maatregelen in de stallen en het versnellen van de transitie naar kringlooplandbouw. Met goede samenwerking tussen de gemeente Ede met onze buurgemeenten waaronder Barneveld, tussen agrariërs, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen hebben we bijvoorbeeld in het fijnstofdossier al belangrijke resultaten geboekt. Door bovenwettelijke maatregelen van boeren in hun oa Edese stallen is de gemiddelde uitstoot van fijnstof de afgelopen twee jaar met 30% verminderd in ons gebied. Die werkwijze willen we nu actief toepassen op ammoniak (stikstofverbinding die schadelijk is). We zijn in de Food Valley ervan overtuigd dat we ook op het gebied van stikstofmaatregelen goede resultaten kunnen boeken met haalbare en betaalbare maatregelen in de stallen. In overleg MET onze boeren en niet over hun hoofden heen. Met LTO bespreken we veel en u bent altijd welkom op een spreekuur buitengebied.


We mogen in deze discussie niet uit het oog verliezen dat we een gezamenlijke opdracht hebben om te werken aan natuurherstel en verbetering van biodiversiteit. Gemeente Ede is grondeigenaar van grond- en natuurgebieden. Als gemeente Ede hebben we al decennia veel gedaan aan gerichte maatregelen (ecobermen, bijvriendelijke gemeente, levend landschap) aan het behoud en herstel van biodiversiteit. En we gaan nog veel meer doen met ons programma biodiversiteit met gerichte maatregelen in stedelijk gebied, agrarisch gebied en natuurgebied. Voor het behoud van onze mooie gemeente voor onze kinderen en kindskinderen. Laten we het samen doen!


Bovenstaande column van wethouder Willemien Vreugdenhil is gepubliceerd in de november editie van ‘Het Verhaal’.Comments


Commenting has been turned off.

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page