top of page

Binnen de gemeente Ede is op dit moment geen specifiek beleid gericht op de eenzaamheidsproblematiek. De gemeenteraad van Ede heeft op 9 november tijdens de begrotingsbehandeling 2018-2021 ingestemd met de aanpak bestrijding Eenzaamheid. In de motie verzoekt de gehele raad het college om te voorzien in een integrale en structurele wijkgerichte aanpak waarbij geleerd kan worden van bestaande initiatieven in en buiten de gemeente Ede.


In deze aanpak moet duidelijk worden hoe inwoners en samenwerkende partijen en welzijnsorganisaties van Ede een bijdrage kunnen leveren aan de substantiële afname van het gevoel van eenzaamheid. Eenzaamheid raakt het sociale isolement van kwetsbare mensen en ouderen en vergroot de kwetsbaarheid van een doelgroep die juist langer zelfstandig zal wonen. Gemiddeld 15% van de Edenaren voelt zich soms of vaak eenzaam. Voor een aantal wijken, waaronder Ede-Centrum en Veldhuizen A ligt dit percentage hoger dan 20%.


Reden voor het CDA om samen met de SGP en de andere fracties hier nu werk van te maken!


Mark Obbink, Raadslid

Comments


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page