top of page

In de nieuwe ENKA-wijk heeft de gemeente Ede in 2011 een parkeervergunningssysteem ingevoerd voor bewoners en bezoekers. Het college liep daarmee vooruit op de bouw van een nieuw station in combinatie met betaald parkeren er omheen, en de mogelijke overlast en uitwijkgedrag die dit zou opleveren in de nabijgelegen nieuwbouwwijk. Mede naar aanleiding van een enquête onder de ENKA-bewoners over het parkeerbeleid stellen de fracties van PvdA en CDA nu vragen aan de wethouder van verkeer, Leon Meijer. Beide fracties delen de wens van het college om bij invoering van betaald parkeren rond het nieuwe stationsplein mogelijke overlast en uitwijkgedrag in de ENKA-wijk te voorkomen.


Maar het duurt nog wel enige jaren voor het nieuwe station er is en er lijkt van overlast nu nog geen sprake te zijn. Tot het nieuwe station er is zou de gemeente de ENKA-bewoners tegemoet kunnen komen door bijvoorbeeld het vergunningen-systeem wel in stand te houden, maar voorlopig geen jaarlijkse heffing op te leggen.


Samen met de PvdA heeft het CDA de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:


1. Is de wethouder bekend met de enquête die de bewonerscommissie van de ENKA-wijk deze zomer heeft gehouden onder de inwoners van de wijk? Deelt de wethouder de mening van veel bewoners dat het destijds ingevoerde parkeervergunningenbeleid, hoe goed bedoeld ook, wellicht voortijdig is ingevoerd en dat een vergunning nu nog niet nodig is? 2. Kan de wethouder bewoners tegemoet treden totdat het nieuwe NS-station en/of de betaalde parkeergarage ernaast open gaat? Hoe staat hij tegenover het idee van PvdA en CDA om het vergunningensysteem formeel in stand te houden, maar voorlopig niet over te gaan tot de heffing van 98 euro per jaar, in ieder geval niet totdat het betaald parkeren bij het station is ingevoerd? 3. Klopt het beeld dat handhaving tot nu toe niet of nauwelijks plaats vindt? Waarom wel, waarom niet? 4. Klopt het ontstane beeld dat er nu geen sprake is van overlast of uitwijkgedrag van treinreizigers die met de auto naar het station komen? 5. Kan de wethouder reageren binnen de gestelde dertig dagen, zodat bewoners ruim voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar weten waar ze aan toe zijn?


Mark Obbink Raadslid CDA Ede

Comments


CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

LAATSTE NIEUWS

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Zonnepark Nergena

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page