top of page

Gisteren werd in de raad de Omgevingsvisie voor 2040 behandeld. Fractievolger Marije Komdeur sloot af met de volgende woorden: ‘Om in 2022, over Ede in 2040 te praten is een dankbare klus. Als Edenaar komt er dan veel op je af, maar wat het CDA betreft hoeven wij ons geen grote zorgen te maken over de visie die vandaag voor ons ligt. Sterker nog: het benadrukt de Edese eigenheid in centrum en dorpen, koestert de Edenaar, laat de agrariërs als onze landschapsbeheerders niet links liggen en komt niet met radicale plannen waardoor Ede er in 2040 ineens als – noem maar eens een voorbeeld – Abu Dhabi uitziet: vol torens, zonder bomen in de straat en een paarse heide.’

Wat het CDA betreft een afgewogen visie, passend bij Ede. We nemen regie op onze groei en zien mooie voorstellen. Wat het CDA betreft is Ede in 2040 een gemeente die we nog steeds herkennen en waarin we elkaar blijven kennen. Dit geldt in het bijzonder voor de dorpen. We bouwen met respect voor het unieke karakter van deze dorpen: met goede voorzieningen en met inzet voor de eigen inwoners.

Bij de uitvoering van de visie is dit onder meer onze inzet:

Oog voor de menselijke maat

Als Ede in getal groeit, dan is het even belangrijk dat de gemeenschapszin meegroeit; Meer groen; de tijd van verstening en verdozing is wat het CDA betreft in 2040 voorbij; Bij leegstand of de wens om te transformeren geen kansen voor woningbouw liggen. Denk aan onze binnenstedelijke bedrijventerreinen. Wij zien kansen voor onze jonge starters en Edese studenten.

Wij houden de vinger bij de pols in alle komende uitwerkingen. Juist ook waar het de participatie betreft. Niet alleen het ‘uiterlijk’ van Ede is belangrijk, maar ook het ‘hart’. Ik spreek dan over onze inwoners. Mijn oproep aan ons en aan de wethouder zou zijn: blijf open en nieuwsgierig luisteren en zorg dat het hart ook in 2040 blijft kloppen voor Ede.


Lees de Omgevingsvisie eens door! Via: www.ede.nl/omgevingsvisie

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met marije.komdeur@ede.nl

Comments


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page