top of page

SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA presenteren bestuursakkoord

Samen werken voor de Toekomst Samen thuis, Samen leven en Samen verder. Dat zijn de uitgangspunten in het bestuursakkoord dat SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA vandaag presenteren. In het akkoord staan de plannen voor Ede van de coalitiepartijen voor de komende vier jaar. De vijf fracties vinden het belangrijk dat Ede vooruit blijft kijken. Ede is al heel prettig om te wonen, werken en leven. Dat willen ze behouden en ook doorgeven aan volgende generaties.

Samen thuis

De partijen willen dat Ede aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en verblijven, zodat iedereen zich thuis kan voelen. Iedere wethouder wordt ambassadeur van een dorp of wijkom zo de verbinding tussen inwoners en bestuur te versterken. Ede groeit tot 2040 met 11.000 tot 15.000 woningen. Nieuwe woningen moeten beter aansluiten bij de behoefte van inwoners, zoals jongeren, ouderen en mensen met een zorgvraag. Dertig procent van de nieuwbouw moet sociale huurwoningen zijn. Waar mogelijk krijgen inwoners van de gemeente Ede voorsprong bij toewijzing van woningen. De coalitie zet in op veiligheid en het verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte.

Samen leven De coalitie investeert in bestaanszekerheid, de sociale basis en een gezonde leefomgeving. Gezondheidskansen zijn niet voor iedereen gelijk. Daarom ligt in de plannen de focus op preventie, het proberen te voorkomen van gezondheidsproblemen. Dit geldt voor zowel jong als oud.Bij de sociale taken (werk, inkomen, zorg en welzijn) geldt dat de gemeente daar is waar het gebeurt: bijvoorbeeld op scholen of de werkvloer om jongeren aan een baan te helpen. In de wijken en dorpen werken we samen met buurt- en wijkcentra en belangenverenigingen. Ede blijft zich profileren als Foodgemeente en stimuleert daarmee de economie en werkgelegenheid. Het Food Innovation District vormt samen met het World Food Center straks het hart van de kennisintensieve agro & food sector. Maar ook ontspanning is belangrijk voor gezondheid en verbinding. Sport, cultuur, evenementen en recreatie. Het zijn essentiële basisvoorzieningen die de gemeente ondersteunt en belangrijk vindt en ook wil laten meegroeien met de groei van Ede. Samen Verder Veel impact heeft de uitdagende en complexe opgave om de balans van de natuur te herstellen. De coalitie onderschrijft de landelijke doelen en spant zich in om de stikstof uitstoot te verlagen, de waterkwaliteit te verbeteren, de CO2 uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te herstellen. Daarbij is aandacht voor behoud en versterking van het unieke Edese landschap en de natuur. De coalitie maakt zich hard om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarbij sluit zij aan bij de landelijke ambitie van 60% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Het energiecluster A12-A30 moet minimaal 22 MW aan windenergie opwekken. Zonnepanelen zien de partijen het liefst op daken. Betrouwbare Overheid Ede verdient een bestuur dat lef heeft om de maatschappelijke opgaven op te pakken en werkt vanuit vertrouwen. De gemeente is een betrouwbare partner. Dit betekent bereikbaar, aanspreekbaar en toegankelijk voor elke Edenaar. Financiën

Ede heeft forse ambities om de voorzienen groei de komende jaren in goede banen te leiden. Die kunnen maar deels uit de op dit moment beschikbare middelen gefinancierd worden. Extra financiering vanuit rijk en provincie is daarom een randvoorwaarde. Ede is daarover in gesprek met overheden.

Comments


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page