top of page

In de gemeente Ede staan mogelijk galerijflats met onveilige balkons. Halverwege 2017 moest er verplicht onderzoek hiernaar uitgevoerd zijn. In Ede blijkt dat de gemeente nog geen enkel onderzoeksrapport binnen heeft.


Het CDA maakt zich zorgen om de urgentie die hierbij gevoeld wordt. In eerste instantie zijn de eigenaren van de galerijflats verantwoordelijk. Maar ook de gemeente Ede heeft een rol. Raadslid Taeke Boersma:

“Het kan niet zo zijn dat er mogelijk onveilige situaties bestaan zonder dat de gemeente daar iets aan heeft gedaan. Het is van belang dat er zo snel mogelijk druk gezet wordt richting de eigenaren.”

Om snel duidelijkheid te krijgen heeft het CDA raadsvragen gesteld. De wethouder wordt gevraagd waarom de gemeente er eerst voor kiest om te gaan onderzoeken en niet meteen te gaan handhaven een half jaar na de deadline. Ook wil Boersma weten of er sprake is van urgent gevaarlijke situaties en op welke manier de gemeente dit voortvarend op gaat pakken.

De raadsvragen:

Op maandag 29 januari 2018 bericht Omroep Gelderland dat ‘Honderden balkons van galerijflats mogelijk onveilig’ zijn.

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2303674/Honderden-balkons-van-galerijflats-mogelijk-onveilig


Het gaat volgens een onderzoeker van TU Delft om galerijplaten die als het ware aan de constructie hangen en niet door kolommen zijn ondersteund. Bij te hoge belasting, het te laag plaatsen van de wapening of het roesten van de wapening wordt de constructie mogelijk minder stevig.


Per 1 januari 2016 is er door minister Blok een onderzoeksplicht voor galerijflats die voor 1975 zijn gebouwd ingesteld. Voor 1 juli 2017 moest dit onderzoek zijn uitgevoerd. Wanneer blijkt dat de situatie niet aan de eisen voldoet, moet de eigenaar maatregelen nemen om aan het bouwbesluit te voldoen.

De gemeente heeft de mogelijkheid om de onderzoeksrapporten op te vragen en handhavend op te treden als niet wordt voldaan aan de onderzoeksplicht. In het artikel van Omroep Gelderland komt naar voren dat de gemeente Ede nog geen enkel onderzoeksrapport binnen heeft.


Op basis van het voorgaande heeft het CDA de volgende vragen:

1. Is deze situatie bij het college bekend? 2. Klopt het dat de gemeente Ede nog geen enkel onderzoeksrapport binnen heeft? Zo nee, hoeveel zijn er wel binnen? 3. Is het duidelijk om hoeveel gebouwen het gaat in de gemeente Ede? Zo ja, hoeveel zijn dit? 4. Waarom kiest te gemeente er voor om nu te gaan onderzoeken en niet om te gaan handhaven? 5. Om welke reden hebben de eigenaren van de gebouwen de deadline niet gehaald? En op welke manier heeft de gemeente hier haar rol in gepakt? 6. Wanneer heeft de gemeente de eigenaren van de gebouwen formeel aangeschreven? 7. Is de gemeente van plan over te stappen op bestuursdwang en zo ja, wanneer? 8. Is er, voor zover bekend, sprake van urgent gevaarlijke situaties? 9. Op welke manier borgt de gemeente Ede de veiligheid van de bewoners van de betreffende flatgebouwen?


Wij hopen binnen de gestelde termijn van 30 dagen de beantwoording van u te ontvangen. Taeke Boersma, raadslid CDA

Comments


Commenting has been turned off.

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page