top of page

Voor Ede, als centrum van de regio FoodValley, is een hoogwaardige, lokale voedselproductie van groot belang. Agroforestry is het combineren van bomen met landbouw en kan daaraan een mooie bijdrage leveren. CDA Ede heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college van B&W over het toepassen van agroforestry in de gemeente Ede.


Agroforestry kent verschillende vormen. Zo kun je voederbomen planten die dienen als hoogwaardige diervoeding en/of een weerstandsverhogende of genezende werking hebben. Maar bomen kunnen ook voorzien in humane voeding, zoals noten en vruchten. Agroforestry geeft een positieve impuls aan het inkomen van agrariërs én heeft positieve effecten op natuurdoelen. Denk bijvoorbeeld aan de versterking van biodiversiteit, een betere waterhuishouding en -regulering, en aan een diverser bodemleven. Bovendien bieden de bomen beschutting bij regen of hitte.


Boeren faciliteren Het CDA is van mening dat agroforestry goed past in de richting die Ede op wil qua landbouwbeleid, namelijk het toepassen van natuurinclusieve landbouw. De partij hoopt dat het college van B&W dit ook zo ziet en bereid is om in gesprekken met agrariërs hen te wijzen op de mogelijkheid van agroforestry. Daarnaast vraagt het CDA of het college bereid is om financiën vrij te maken. Dit is nodig om boeren voor de komende vier jaar te faciliteren om de aanplant van bomen op hun gronden mogelijk te maken. Bomen beslaan immers oppervlak, waar dus geen gewas groeit, en het duurt een tijd voordat de bomen daadwerkelijk iets gaan opleveren. In het nieuwe jaar hoopt het CDA antwoorden op de gestelde vragen van het college te ontvangen.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp, belt u dan naar Carola van Ruiswijk (CDA Ede), mob.: (06) 29 00 31 82

Comentarios


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page