top of page

Gezondheidscentrum Bellestein is aan vernieuwing toe. Dat geluid klonk twaalf jaar geleden al! Donderdag werd in de Edese gemeenteraad lang over dit plan gesproken, waarbij niet de komst van het gezondheidscentrum, maar de afwikkeling van het verkeer de grote hobbel bleek.


Het college en de raad zaten nog niet op een lijn. Dit is het probleem: in het bestemmingsplan dat nu voorligt, wordt de wandelroute van en naar het gezondheidscentrum gekruist door gemotoriseerd (vracht)verkeer om de bevoorrading van de winkels aan de westzijde van Bellestein mogelijk te maken. Een gevaarlijke, dus onwenselijke situatie volgens de indieners van 45 zienswijzen. Het CDA en andere partijen in de raad zijn dit met de indieners eens.


Verkeerslus Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor een verkeerslus. Door deze lus hoeven vrachtwagens niet achteruit terug te rijden nadat zij hun producten hebben afgeleverd bij de winkels. De mensen in en om Bellestein en de partijen in de raad zien echter liever een ontsluiting voor bevoorradingsverkeer via de Kastelenlaan. Aandachtspunt hierbij is wel de inpassing van het bestaande en vrij liggende fietspad, dat op twee punten zal worden doorkruist.


Draagvlak Mark Obbink verdiepte zich namens het CDA in het plan voor Bellestein. In het debat met de wethouder riep hij op om de oplossing van de werkgroep te omarmen. “Deze oplossing is doordacht, doorgerekend door deskundigen en kan rekenen op draagvlak van bewoners, winkeliers en de Fietsersbond,” zo stelde hij. “Wanneer het college vasthoudt aan haar eigen plan, zal het CDA een amendement indienen waarbij ook een veilige oplossing gezocht wordt voor het fietspad langs Bellestein,” kondigde Obbink vast aan. Wethouder Peter de Pater zegde toe zo snel mogelijk met de werkgroep Bellestein om tafel te gaan om nogmaals de voorliggende opties te wegen.

Comments


Commenting has been turned off.

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page