top of page

Afgelopen week sprak de gemeenteraad over de Kop van Deelen. Namens het CDA sprak Anne-Jan Telgen de volgende bijdrage uit:


Het CDA is er vanuit onze christelijk en sociale beginselen van overtuigd dat wij een plek moeten bieden aan de mensen die dat nodig hebben, als dat kan. De gemeente gaat geen onderdak bieden, de gemeente gaat dat mogelijk te maken. De voorgestelde locatie Kop van Deelen hebben wij bezocht en gezien dat daar veel rust en ruimte is. Dat lijkt te passen.


Wij horen ook de zorgen van omwonenden. Het is goed dat de gemeente al vroegtijdig met hen in gesprek is gegaan over wat er gaat gebeuren. Daarbij zijn wij vooral content met het perspectief, dat de bewoners krijgen, weliswaar na 10 jaar, maar altijd de onzekerheid wat er nu gaat komen op de Kop van Deelen zal voor de omwonenden ook niet gemakkelijk zijn.


Onze gemeente is al sinds het Belgenkamp op de heide bekend met de opvang van ontheemden. De omheining om het kamp inclusief de poorten die bewaakt werden door lokale padvinders om te voorkomen dat de Belgen Ede binnen zouden komen laten we nu gelukkig achterwege.

Het is de taak van het COA om zogenaamde veilige-landers en economische vluchtelingen zo snel mogelijk af te wijzen en terug te sturen. Kunnen wij er daarom vanuit gaan dat deze groep niet vertegenwoordigd zal zijn op deze locatie?


Het CDA maakt zich bij de opvang van statushouders zorgen om de veiligheid van minderheden zoals christenen en LHBTI-ers. Kan de burgemeester aangeven hoe het COA met deze veiligheidsvragen omgaat?


Wanneer horen wij van de gemeente wat de plannen zijn hoe deze mensen zich thuis gaan voelen in onze samenleving tijdens het lange wachten op een permanente woonplek. Het wel willen, maar niet mogen werken, kan heel frustrerend zijn. Terwijl er een groot tekort is aan arbeidscapaciteit. Komt er vanuit de gemeente een plan om deze mensen mee te nemen in het vele vrijwilligerswerk dan wel betaald werk dat er gedaan kan worden? Via werken gaat de integratie en het leren van de taal sneller, ze ontmoeten nieuwe mensen en werken geeft een zinvolle invulling van de dag.


Voor het CDA liggen de vragen over de opvang van arbeidsmigranten in het verlengde van de het tekort op de woningmarkt. Daarbij heeft deze raad al het uitgangspuntenkader aangenomen waar het CDA zeker achter staat. Het grote gevaar van te weinig overnachtingsplekken is illegaliteit, met duur betaalde paardenstallen als zogenaamde woonruimte als dieptepunt. Het beheerplan van Cervo ziet er prima uit, ik lees alleen nergens iets over een huurprijs per persoon of per woonruimte. Hoe zorgen wij als gemeente ervoor dat wij niet indirect meewerken aan te hoge huren voor de arbeidsmigranten?


In het uitgangspuntenkader voor huisvesting arbeidsmigranten wordt geschreven dat huisvesting van meer dan 400 arbeidsmigranten op 1 locatie niet wordt toegestaan. We lezen daarom dat na 5 jaar, als het COA is vertrokken, de 200 plaatsen die het COA gebruikte worden opgevangen door 59 verblijfsurgenten om te komen tot de maximum van 400 overnachtingsplekken. Tijdens de rondgang werk er nog gesproken over mogelijke spoedzoekers zoals bijvoorbeeld woonplek voor mensen die net gescheiden zijn, of tijdelijk onderdak na een brand. Wij vragen ons af of dat dan nu van de baan in?

Comments


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page