top of page

Wijkagenten zijn de ogen en oren van de wijk. Uit een onlangs gepresenteerd, landelijk rapport blijkt echter dat hun inzet op andere taken, die wijkfunctie bemoeilijkt. CDA Ede wil graag van het college van B&W weten of deze bevindingen ook voor de Edese agenten gelden.


De meest voorkomende problemen in de wijk en het landelijk gebied zijn ondermijning, problematische jeugdgroepen, personen met verward gedrag en verkeersoverlast. In het onderzoek van de landelijke Inspecteur Justitie en Veiligheid gaat het om de vraag welke bijdrage de politie levert aan handhaving en veiligheid in de wijk en het landelijk gebied.


Zichtbaar Uit het onderzoek blijkt dat wijkagenten vaak ingezet worden op andere taken, zoals noodhulp, demonstraties, enz. Het CDA vindt het echter belangrijk dat de wijkagent zichtbaar en merkbaar aanwezig is in de wijk en het buitengebied. Gelukkig hebben we in Ede wijkagenten die elke dag rondfietsen, rijden en lopen, maar kunnen zij genoeg doen?


Vragen Omdat het landelijk onderzoek stevige conclusies bevat, willen we graag weten hoe dit in Ede zit en vragen we het college om een uitleg van dit onderzoek voor de situatie in de gehele gemeente Ede.

We hebben de volgende vragen gesteld en hopen daarop binnen 30 dagen antwoord te ontvangen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van voornoemd onderzoeksrapport?

  2. Hoe duidt het college de conclusie in het rapport dat wijkagenten de rol in de middelgrote gemeenten en op het platteland niet voldoende waar kunnen maken, doordat wijkagenten in deze gebieden vaak voor andere taken, waaronder noodhulp, worden ingezet?

  3. Hoe duidt het college volgende conclusie uit het rapport voor de situatie in Ede: ‘Het ontbreekt aan tijd en capaciteit voor wijkagenten om een stevig verankerde plek in de wijk te hebben’ (p. 20)? Geldt dit ook voor Ede?

  4. Hoe duidt het college volgende conclusie uit het rapport voor de situatie in Ede: ‘Dit heeft tot gevolg dat kennis van- en inzicht in problemen in de wijk bij de politie afneemt, waardoor wijkagenten geen goede invulling kunnen geven aan hun signalerende en preventieve rol. De politie is daarvoor in toenemende mate afhankelijk van de gemeente. Met name de thema’s ondermijning en jeugd worden in de grote en middelgrote steden zo opgepakt dat de politie steeds meer een repressieve uitvoeringsorganisatie is geworden’ (p.20)?

  5. In het rapport wordt gesteld dat de politie ‘overvraagd’ is. Hoe duidt het college deze uitspraak voor de situatie in Ede?

  6. Tenslotte, wat is de reactie van het college op de aanbevelingen die in het rapport staan?

Comments


Commenting has been turned off.

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page