top of page

Het CDA is er niet van overtuigd dat de gekozen locatie naast station Lunteren de beste en enige plek is waar het onderstation neergezet zou kunnen worden. Daarom hebben we tegen de benodigde wijziging van het bestemmingsplan gestemd. Zonder deze wijziging kan het onderstation niet op de bedachte plek aan de Spoorstraat in Lunteren komen.


Transformatorhuis

Een onderstation is een transformatorhuis. Dit is nodig om langere treinen te laten rijden op de kippenlijn. De langere treinen hebben meer stroom nodig om te rijden en vooral om weg te rijden als ze hebben stil gestaan. Dit komt doordat er dan meer gewicht in beweging moet worden gezet. De langere treinen zullen in de spits worden ingezet.


Proces

Wij vragen ons af hoe het heeft kunnen gebeuren dat een heel half dorp zo overhoop ligt met ProRail en de gemeente. Er had toch beter overlegd moeten worden alvorens met een voorstel naar de raad te gaan!


Locatie

De optimale locatie is een locatie zo dicht mogelijk bij het station. Maar is dat dus ook de beste locatie? Technisch is het goed mogelijk dat het onderstation ergens anders komt. Daarom wil het CDA dat bij een volgend voorstel een beter locatie-onderzoek wordt gedaan. Nu is er alleen gekeken naar 100 meter rondom het station. Waarom is er niet gekeken naar locaties net buiten het dorp, of bijvoorbeeld naar een locatie waar al een technische installatie van ProRail staat?


Vervolg

Een onderstation zal er moeten komen om de langere treinen mogelijk te maken. ProRail heeft deze opdracht gekregen van de exploitant van de Valleilijn. ProRail zal dan ook met een nieuw plan moeten komen, dat het college weer kan toetsen en voorleggen aan de gemeenteraad. Het CDA dringt erop aan dat een nieuw voorstel tot stand komt in een helder overleg tussen de omwonenden, de gemeente en ProRail.

Comments


Commenting has been turned off.

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

LAATSTE NIEUWS

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Zonnepark Nergena

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page