top of page

De laatste raadsvergadering van 2019 in het Edese gemeentehuis kende nog een paar harde noten om te kraken. Eentje daarvan is de aangepaste wind- en zonnewijzer. Dat dit gevoelige materie is, bleek wel uit het lange en pittige debat dat vooraf ging aan het stemmen.


Het is geen geheim: het CDA Ede is heel weinig enthousiast over panelen op landbouwgrond. Tegelijk ligt er sinds maart 2018 een verplichting voor 50 ha. panelen in veldopstelling. Die opdracht kunnen we eenvoudigweg niet naast ons neerleggen. Wél kunnen we met tevredenheid melden dat het voorstel, het CDA-amendement én de moties die het CDA (mede) ingediend heeft, aangenomen zijn!


Restgronden “We hebben een amendement ingediend om het aantal grote zonnevelden te beperken tot 40 ha.” legt fractievoorzitter Van der Schans uit. “Zo voeren we de druk op, zodat er ook gekeken wordt naar restgronden, gronden voor dubbel ruimte gebruik, moeilijk beschikbare gronden, etc. Hiermee voorkomen we dat er te gemakkelijk gegrepen wordt naar landbouwgrond.


Streng kader Met de op 12 december vastgestelde wind- en zonnewijzer stellen we een duidelijk en streng kader vast: een lijst van eisen en voorwaarden waaraan een potentieel zonneveld moet voldoen. Niet alles kan zomaar! Wij willen ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk restgronden, gronden binnen tijdelijke bestemmingen, nieuwe natuur en grond voor dubbel ruimte gebruik worden ingezet voor het opwekken van duurzame energie.


Puntensysteem Wordt een plan aangedragen voor panelen op landbouwgrond, wil het CDA dat middels een tender wordt beoordeeld welke plannen goed zijn. Dit doen we aan de hand van een puntensysteem. Hierin wordt bijvoorbeeld meegewogen:

  • kwaliteit van het landschap en van de bodem;

  • eigenaarschap van boeren en omwonenden;

  • draagvlak in de omgeving;

  • een maximale bedekking van 70-75%, in het kader van biodiversiteit en bodemkwaliteit;

  • streven naar dubbel ruimtegebruik;

  • oprichten van een gebieds- of landschapsfonds;

  • enz.

Zorgvuldigheid! Kortom, met deze aangepaste wind- en zonnewijzer kunnen we met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid werken aan de energietransitie waaraan Ede zich gecommitteerd heeft. Zorgvuldig, want we zijn heel zuinig op onze landbouwgronden!


Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Mailt u dan gerust naar CDA-fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans: Jan.pieter.van.der.schans@ede.nl

コメント


コメント機能がオフになっています。

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page