top of page

Ede is een grote gemeente. Een gemeente waarin van alles gebeurd. Mensen wonen met plezier in één van de dorpen of in het buitengebied. En allemaal ervaren we wel iets van de levendigheid, de dynamiek van de verschillende gebieden, de rust van de natuur en de hand van de agrariër in het landschap.


Tegelijkertijd leven we in een samenleving waar de druk op de ruimte steeds groter wordt. Het is een dynamische tijd. Mensen trekken vanuit de Randstad naar Ede om te komen wonen, er wordt veel gevraagd van de agrarische sector en ook het klimaat legt beslag op de ruimte. Genoeg reden om met de omgevingsvisie keuzes te maken voor de toekomst van onze gemeente.


Vanavond heeft de gemeenteraad vijf strategische keuzes voor de ontwerp Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. Als CDA hebben we eerder in het debat voor een aantal zaken aandacht gevraagd.


1. Woningbouwontwikkeling Wat het CDA betreft is het belangrijk dat het soort woningen en de prijs waarvoor deze worden verkocht of verhuurd, zo goed mogelijk aansluit op de lokale vraag. We willen graag dat onze kinderen de keuze hebben om in hun eigen gemeente te blijven wonen. En we hebben aandacht gevraagd voor participatie, omdat het eigenaarschap van de ruimte waarin we leven bij de gebruikers van deze ruimte ligt, oftewel bij de inwoners van de buurten en dorpen. In de dorpen willen we dat er gebouwd wordt voor eigen behoefte en voorzieningen dichtbij zijn en blijven. Daarmee blijft de sociale structuur van onze dorpen in de toekomst overeind.


2. Duurzame mobiliteit Met de groei van het aantal inwoners is het onvermijdelijk dat ook de druk op de infrastructuur toeneemt. Wat het CDA betreft kan dit alleen goed worden ingevuld als er ruimte is voor alle soorten verkeer. Duurzame mobiliteit creëer je door het goede te stimuleren. Voor de fiets is dit het inrichten van veilige straten en routes zowel in de dorpen als in het buitengebied. Voor de auto is dit onder andere het aanleggen van laadvoorzieningen. En vergeet ook niet de mobiliteitsbehoefte van de ouderen en minder validen in de dorpen en de buitengebieden.


3. Energie De ambities in de energietransitie zijn fors. We bereiken deze als gemeente dan ook nooit alleen. We hebben de inwoners nodig. Of het nou gaat om isoleren, alternatieven voor gas of draagvlak voor windmolens en zonnepanelen. We komen alleen verder als we samenwerken. Hiervoor moeten wel de randvoorwaarden op orde zijn. Het energienet kan de groei niet aan. Als CDA hebben we een oproep gedaan aan de gemeente om hierover in gesprek te gaan met netbeheerders en provincie.


4. Natuur en buitengebied De natuur is misschien wel de grootste parel die we als gemeente Ede hebben. De natuur geeft rust en ruimte en is uiteindelijk letterlijk van levensbelang. Alleen ontstaat en bestaat de natuur niet vanzelf. De agrarische sector is noodzakelijk als beheerder van de landschappen. En al onze agrarisch ondernemers zijn bij elkaar de belangrijkste natuur- en landschapsbeheerders die we hebben. Voor velen wel bekend, maar we kunnen dit niet genoeg benadrukken. Als CDA staan we voor integrale gebiedsontwikkeling waarin plek is voor de agrarisch ondernemers. Van deze ondernemers vragen we wel om de ontwikkeling mee door te maken naar een robuust en houdbaar systeem. Alleen met elkaar houden we ons buitengebied duurzaam in stand.


Tot slot De Omgevingsvisie vraagt de komende jaren nog om uitwerking. Per gebied moeten er toetsbare doelstellingen worden opgesteld. Dit zijn de spelregels die nodig zijn in gebiedsontwikkeling. Hiermee weten inwoners en initiatiefnemers waar ze aan toe zijn. En kan de gemeente een goed participatietraject opzetten.

In maart 2022 begint een nieuwe raadsperiode van 4 jaar. Ik hoop daar als raadslid voor de inwoners bij te zijn. Om met mijn kennis en expertise er aan bij te dragen dat de Omgevingsvisie zorgvuldig wordt uitgewerkt en uiteindelijk bijdraagt aan een mooi Ede, nu en in de toekomst.Comentarios


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page