top of page

Mensen die – om welke reden dan ook – gearresteerd worden, worden tijdelijk vastgezet in een zogeheten arrestantencel. Daarin worden ze vastgehouden totdat ze weer nuchter zijn, voor verhoor worden opgeroepen of naar elders worden overgeplaatst. Ook het politiebureau in Ede beschikt over dergelijke arrestantencellen. Nóg wel…


Dagblad de Gelderlander publiceerde op 18 oktober een artikel waaruit blijkt dat de Nationale Politie het voornemen heeft om de arrestantencellen in onder andere Ede te gaan sluiten. In plaats van deze cellen wil de politie een regionale arrestantenvoorziening gaan bouwen in Elst (Gelderland), op ongeveer 30 kilometer – ongeveer 30 minuten rijden – vanaf het Edese politiebureau.


Aanrijtijden Ede is niet de enige plaats die te maken heeft met deze ontwikkeling. Ook gemeenteraden van gemeenten in de Achterhoek hebben aangegeven niet blij te zijn met de vermeende plannen. De burgemeester van Doetinchem heeft aangegeven dit plan niet goed te vinden voor de regio. Burgemeesters zijn immers verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Sluiting leidt onvermijdelijk tot veel langere aanrijtijden voor het overbrengen van arrestanten. Bovendien moeten agenten voor verhoor van Ede naar Elst afreizen, waardoor zij in Ede hun werk niet kunnen doen.


Signaal CDA-raadslid Jan Willem Nuis: “Agenten horen op straat aanwezig te zijn en niet onnodig tijd te verspillen aan het afvoeren van arrestanten, of voor het verhoren van verdachten heen-en-weer te pendelen tussen Elst en Ede. Als blijkt dat dit een consequentie is van dit voornemen, moet het college hier echt op reageren en samen met andere gemeenten een signaal afgeven aan de Nationale Politie.”


Raadsvragen De berichtgeving in de media maakt nog onvoldoende duidelijk wat het effect van deze sluiting zou zijn. Daarom heeft het de fractie van het CDA in Ede vragen aan het college gesteld. Het CDA wil graag weten of het college de zorgen deelt over het mogelijk sluiten van de Edese cellen. Ook is het CDA benieuwd naar de inschatting van het college van het effect van een sluiting op het politiewerk in Ede. En hoe wordt de gemeenteraad betrokken bij dit proces? Het college van burgemeester en wethouders heeft dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden. De volgende vragen zijn gesteld aan het college:

  1. Heeft het college kennisgenomen van voorgenomen besluit en de berichtgeving in de media (zie punt 1) hierover?

  2. Deelt het college de zorgen van collega-burgemeesters over het voornemen van de Nationale Politie om de arrestantencellen op te heeften??

  3. Welke gevolgen heeft de voorgestelde sluiting voor de inrichting en uitvoering van het politiewerk in Ede?

  4. Betekent de sluiting van het arrestantencellen in Ede dat er meer capaciteit en tijd nodig zal voor het vervoer van arrestanten in plaats van ‘blauw op straat’?

  5. Hoe wordt de gemeente Ede betrokken bij de besluitvorming over de voorgenomen sluiting?

  6. Welke stappen worden genomen om Ede op de voorgenomen plannen van de Nationale Politie voor te bereiden?

  7. Wat is de mening van het college over alternatieve vervoersmogelijkheden van arrestanten, zoals een aparte vervoersdienst voor het arrestantenvervoer?

Comments


Commenting has been turned off.

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page