top of page

Iedereen kan een bijdrage leveren aan de samenleving, ongeacht afkomst, inkomen of eventuele beperking. Met deze optimistische visie op de mogelijkheden van onze inwoners vliegt CDA Ede het vraagstuk van het Sociaal Domein aan.


Het Sociaal Domein is een verzamelnaam voor allerlei vormen van hulp en zorg, voor zowel jonge als oude mensen. Lichte ondersteuning hoort erbij, hulpmiddelen, maar ook intensieve begeleiding, thuis of in een instelling. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. Er ontstond een tegengestelde beweging: minder geld uit Den Haag en méér hulpvragen. De uitdaging waar we nu voor staan is dus zorgen dat er ondersteuning blijft voor iedereen die dat nodig heeft én zorgen dat dit betaalbaar blijft.


Vrijwilligers Bij deze uitdaging – betaalbare en beschikbare ondersteuning – spelen vrijwilligers een grote rol. In Ede zijn enorm veel vrijwilligers actief. Prachtig, maar vragen we niet teveel van hen? Neem onze mantelzorgers. Bijna een kwart van hen geeft aan hun taak soms erg zwaar te vinden. Dat is een serieus signaal. CDA Ede wil daarom dat er op de steun voor hen, niet bezuinigd wordt.


Toegang Belangrijk is ook dat duidelijker wordt wie wanneer recht op welke zorg heeft. Alleen dan kan de juiste zorg voor de juiste termijn geboden worden. De gemeente is aan zet om die toegang tot zorg goed te regelen, maar moet daarbij niet op de stoel van professionals in de hulpverlening gaan zitten.


Hecht Al met al is het een hele puzzel. Maar het CDA streeft ernaar dat met de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals hechte netwerken ontstaan ten dienste van de Edenaren die zorg nodig hebben. Mensen met een zorgvraag horen immers niet aan de zijlijn, ze horen erbij! Samen maken we Ede, daar gaan we voor.

Comments


Commenting has been turned off.

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page