top of page

De gevolgen van de fipronilcrisis zijn nog steeds actueel en ingrijpend voor de getroffen. In een gezamenlijke motie hebben CU, SGP en CDA daarom aandacht gevraagd voor verbreding en intensivering van ondersteunende maatregelen aan bedrijven en gezinnen die getroffen zijn door de fipronil affaire. De motie is aangenomen met steun van Groen Links en Fractie Alexander Vos de Wael.

Wethouder Vreugdenhil zal namens het College in overleg met betrokkenen en in gezamenlijkheid met gemeente Barneveld en het Poultry Expertise Centre tot een gezamenlijk en financieel onderbouwd pakket van maatregelen komen.


Mocht uzelf wat willen betekenen, naast de motie zijn er acties uit de samenleving die de getroffenen van de fipronilcrisis een hart onder de riem willen steken. Voorbeelden zijn het initiatief Boenen bij de Boeren www.boenenbijdeboeren.nl en het initiatief van de Barneveldse bakker Jaap van der Veer om met een glazen ei geld op te halen www.stichtingkippenvel.nl.


Ook lokale krant Ede Stad geeft aandacht aan de aangenomen motie: http://edestad.nl/lokaal/edese-steun-aan-getroffen-pluimveehouders-280739


De motie:

De Raad van de gemeente Ede, in vergadering bijeen d.d. 12 oktober 2017,

constaterende dat:

* in de afgelopen periode verschillende Edese (pluimvee)bedrijven zijn getroffen door de fipronil affaire; * de financiële consequenties voor verschillende bedrijven binnen de gemeentegrenzen groot zijn;

overwegende dat: * het bieden van rechtstreekse financiële of materiële steun aan getroffenen onderworpen is aan wettelijke regels; * er op dit moment nog steeds bedrijven gesloten zijn door de crisis; * de gemeente Ede mogelijkheden heeft ondernemers te ondersteunen d.m.v. bestaande voorzieningen en deze geoptimaliseerd kunnen worden voor deze specifieke doelgroep;

roept het College op: * over te gaan tot intensivering en verbreding van de bestaande ondersteuning met alle middelen die wettelijk ten dienste staan; * hiervoor een PM post als reservering op te nemen in de Programmabegroting 2018; * op of voor 23 november 2017 met een concreet en financieel onderbouwd voorstel naar de raad te komen en uiterlijk februari 2018 de resultaten voor te leggen aan de raad over hoe dit geld is besteed of ingezet gaat worden; en gaat over tot de orde van de dag.


Comments


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page