top of page

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 18 april behandelde de gemeenteraad de Programmarekening 2023 en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties. Beide documenten vormen een soort jaarrekening van het gevoerde (financiële) beleid door de gemeente Ede over 2023. De raad heeft hiervoor eerder kaders opgesteld tijdens de Programmabegroting.Namens het CDA voerde fractievoorzitter Anne-Jan Telgen het woord. In zijn bijdrage ging hij in op onder andere de krappe personeelsbezetting van de gemeente, het afronden van grote projecten als het station en de Parklaan en de tekorten in de jeugdzorg. Hierbij vroeg hij aandacht voor de projecten ter opleving van dorpscentra en de kosten van extra raadsvergaderingen.


Hieronder kunt u de gehele bijdrage van de CDA-fractie lezen:


Terugkijkend op 2023 is dat het jaar geweest waarin Syrië en Turkije getroffen zijn door een hevige aardbeving, dat de oorlog in Oekraïne nog niet ten einde is, Israël en Hamas heviger dan ooit met elkaar in oorlog zijn. De wereld stond versteld van de vier kinderen die 40 dagen in de jungle van Colombia wisten te overleven. En veel mensen waren perplex wat 100 miljoen euro uitgeven bij een voetbalclub in Amsterdam doet met de plek op de ranglijst.


In Ede hebben we geprobeerd om Bennekom van de kaart te vegen met de afsluiting van de Edeseweg naar Bennekom. Maar wat schetst onze verbazing, op 26 april gaat die weg toch weer open. Dit zeg ik natuurlijk met een knipoog, want wat heeft het lang geduurd. En wat fijn is het dat de weg nu toch eerder weer open kan.


Als wij de programmarekening doorspitten vallen ons een paar zaken op:

Als eerste de mensen die bij de gemeente werken. Wij zien de inzet, daar ontbreekt het niet aan. Het lukt alleen maar niet om alle plannen die er zijn, uit te voeren. Door het ontbreken van mensen. Onze vraag is dan ook, zijn we qua bezetting aanbeland in code rood? Moeten we de noodknop indrukken of zijn de op te vullen vacatures nog te overzien?


De constante veranderingen en onzekerheden op landbouwgebied dragen voor onze agrariërs niet bij aan de bestaanszekerheid van hun familiebedrijven. We zijn daarom ook blij met de inzet die het college doet om een voortrekkersrol voor onze gemeente te pakken. Na jarenlange teruggang van het aantal landbouwbedrijven zien wij nu voor het eerst weer een stijging, van 631 naar 633. Dat biedt perspectief! Of is dat maar schijn?


Het Museumplein, de Parklaan, het station en het nieuwe stadspark komen er weer fraai bij te liggen. Dat mag ook best wat kosten en we mogen trots zijn op de resultaten. De vraag die dan wel opkomt: wanneer is de Dorpsstraat in Ederveen aan de beurt en wanneer mogen de Lunteranen met het nieuwe erf aan de slag. De 3 ton die over is op het Levendig Centrum zou in de buitendorpen goed van pas komen. Daar kan zo het hele nieuwe erf mee heringericht worden. Er wordt al jaren lokaal gewerkt aan nieuwe plannen voor de dorpscentra waarbij de verkeersveiligheid verbetert en waarbij het centrum voor winkeliers en evenementen handiger en mooier wordt. Kunnen wij in de komende perspectiefnota al een raming hiervoor verwachten?


Jaarlijks kijkt de raad terug op weer een overschrijding op de jeugdzorg. Meer cliënten en meer complexe zorg. 5,6 miljoen euro nadeel, een overschrijding van 17% is wel echt fors. Zelfs voor Ede. Zien we hier nog leerpunten die we meenemen in de komende begrotingen?


Grondexploitaties zijn geen melkkoe meer, dat kost geld. Voor werklocaties is dat in 2023 al bijna 7 miljoen euro. Voor woonlocaties komen we nu op 0 uit. Maar dat kan andere jaren zomaar meer zijn. We snappen dat het geld kost. Dat is niet leuk, maar wel nodig. Zelfs al zou het inwoneraantal in Ede gelijk blijven, er moeten meer huizen en bedrijventerreinen bijkomen om iedereen in een eigen huis te laten wonen. We moeten beseffen dat de financiering van de grondexploitatie een steeds grotere taak van de gemeente gaat worden, naast de preventieve zorg en jeugdzorg.


Als laatste punt voorzitter, de kosten van ons als raad hier bij elkaar. Een overschrijding van 175.000 euro voor de extra PDE’s (Politieke Dag Ede) die zijn gebruikt. Dat hebben wij als raad zelf veroorzaakt door onze onuitputtelijke dorst naar meer vergaderingen. Deze drang kost ons gewoon geld, dat we anders aan goede initiatieven hadden kunnen besteden. Een kop koffie met uitleg bij wethouder of ambtenaar is dan veel goedkoper.

Laatst hebben wij als raad een voorstel gekregen waarbij er wordt voorgesteld om juist meer te vergaderen. Ligt het dan aan het CDA of hebben wij de dekking en noodzaak van deze extra vergaderingen gemist? En komt het extra vergaderen de besluitvorming ten goede?


Al met al hebben we een negatief resultaat van 1,4 miljoen euro op een begroting van 450 miljoen. Dat is niet heel erg gek. Er zijn mooi resultaten behaald en er is nog werk aan de winkel wat betreft de jeugdhulp en bemensing van alle vacatures. Volgens het CDA zijn we hiermee nog steeds op de juiste weg.
Fractievoorzitter Anne-Jan Telgen

Commentaires


Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page