top of page

De Edese gemeenteraad nam donderdagavond 31 oktober de portemonnee voor het komende jaar onder de loep. Tijdens een lange raadsvergadering passeerden allerlei onderwerpen de revue die om voorrang en dus om budget strijden. CDA-fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans legde zijn betoog niet langs de lat van de zelf- maar van de sámenredzame samenleving.


Samenredzaam is natuurlijk een woordspeling. Een hele mooie, terug te vinden in de tekst van de programmabegroting. In de uitleg van Van der Schans: “Het CDA zou graag zien dat de Edese samenleving samenredzaam is: dat we als overheid een tandje bijzetten als inwoners het niet redden, maar ook een stapje terug doen en ruimte geeft als die samenleving het zelf prima af kan.”


Kwaliteit en welzijn De balans tussen overheidssteun en actieve burgers is belangrijk, ook om bijvoorbeeld de zorgkosten in Ede binnen de perken te houden: “De zorg voor ouderen, jongeren en de begeleiding van mensen naar werk blijft onze aandacht vragen. We willen het beter regelen. Tegelijkertijd moeten we op de betaalbaarheid letten. Blijf daarbij oog houden voor de kwaliteit van de zorg en voor het welzijn van onze mantelzorgers en vrijwilligers.”


Alcoholmisbruik Over een aantal zaken uitte het CDA haar zorgen. Een daarvan is het stijgende alcoholmisbruik onder kinderen: “We zien een stijging van 18 procent in 2016 naar 21 procent in 2018. Ook neemt het aantal aanhoudingen van mensen met teveel alcohol achter het stuur toe. Een groot probleem, want zij vormen een gevaar voor zichzelf en anderen. Als CDA maken we ons hier zorgen over. Doen we in Ede wel genoeg om dit tegen te gaan?”


Groene stoepen Van de voorgenomen bezuinigingen op de openbare ruimte “is het CDA geen fan.” “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de stoepen zo groen zijn dat ze niet meer van een gazon te onderscheiden zijn? Wil het college toezeggen dat we voor de bespreking in het tweede kwartaal over de openbare ruimte ook een evaluatie tegemoet kunnen zien van de huidige kwaliteit en het gevoerde beleid?”


Reserves Van der Schans gaf namens het CDA ook een waarschuwing af: “We leven in financieel spannende tijden. Een samenredzame samenleving vraagt een bewuste en financieel gezonde overheid. Gelukkig zijn de weerstandsratio’s ten opzichte van vorig jaar iets verbeterd. De risico’s lopen echter ook op. Het stikstofprobleem speelt daarin een belangrijke rol. Net als het sociale domein en het WFC. Aan de andere kant zien we dat de Edese reserves afnemen. De reserves laten de afgelopen jaren een duidelijke neerwaartse lijn zien. Dat houdt een keer op. Wat het CDA betreft moet er meer balans komen tussen uitgaven en onze reservepositie.”


Excellent Tenslotte legde Jan Pieter de nadruk op een goede dienstverlening door de overheid aan haar burgers. Contact en communicatie laten soms te wensen over, en die lat mag een heel stuk omhoog: “Wat ons betreft is het tijd dat we de ambitie qua dienstverlening op ‘excellent’ zetten. Wil het college daar een plan toe uitwerken en daarmee naar de gemeenteraad komen voor de Perspectiefnota van volgend jaar? Wat vindt het college van het idee om jaarlijks een lijst te publiceren met voorbeelden waar het niet goed ging en waarbij wordt aangegeven hoe het een volgende keer wel goed gaat? Fouten maken is niet erg. Niet leren wel. Zo laten we onze inwoners eerlijk zien dat we daarvoor staan. En dat ze dat van ons mogen verwachten.”

We zijn benieuwd naar uw reactie! Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, ook dan horen we graag van u. Dat kan via jan.pieter.van.der.schans@ede.nl


Bijdrage programmabegroting 2019
.pdf
Download PDF • 38KB

Comments


Commenting has been turned off.

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

LAATSTE NIEUWS

Bijdrage tijdens debat Programmarekening 2023

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

CDA voor uitbreiding bedrijventerrein de Stroet in Lunteren

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Startnotitie Kennisas: Inzet CDA Ede

Inklapbare tekst is ideaal voor langere onderdeeltitels en beschrijvingen. Het geeft mensen toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, terwijl je indeling netjes blijft. Koppel je tekst, of stel je tekstvak in op uitklappen bij klikken. Schrijf je tekst hier...

Copyright CDA - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page