CDA Ede stelt raadsvragen over Proosdijpark

IMG_1918Na jaren van achterstallig onderhoud heeft de werkgroep Proosdijpark zich over het park ontfermt en een compleet renovatieplan opgesteld. De gemeente Ede heeft dit burgerinitiatief omarmt. Het afgelopen jaar zijn er verschillende delen uit het plan door een aannemer ter hand genomen. Bomen en struiken zijn gesnoeid of verwijderd. Nieuwe planten en struiken zijn aangeplant.

Het CDA koestert initiatieven van bewoners die zich inzetten voor de kwaliteit van hun leefomgeving. (meer…)

Middelpunt

IMG_1918Dat het CDA dé partij van het midden is, dat weten we allemaal. En elke afdeling van onze partij geeft daar op haar eigen wijze invulling aan. Wij in Ede hebben één ding wat geen enkele andere afdeling heeft: wij hebben het middelpunt van Nederland. We staan niet alleen in het midden, we zijn het.

Dat middelpunt ligt in Lunteren, om precies te zijn in het Lunterse Buurtbos, en onlangs mocht ik het – samen met onze burgemeester, ere-burger Ab Welgraven, mijn voorganger Wilke Dekker en Jobje de Postbode, officieel in gebruik nemen. Want het middelpunt is vernieuwd! (meer…)

CDA Ede vraagt aandacht voor opvang verwarde personen

IMG_1918 De politie stopt per 1 januari 2017 met het vervoeren en opvangen van verwarde personen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Hiermee volgt de politie het advies op van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Het idee is dat de politie er niet is om patiënten op te vangen en dat de mensen waar het om gaat zorg nodig hebben en geen detentie. (meer…)

Verbrede Huishoudelijke Ondersteuning komt eraan

IMG_1918Vorige maand is de toekomst van de huishoudelijke ondersteuning besproken in de raad. Het voorstel is om aanvullend aan de huishoudelijk hulp met een laagdrempelige voorziening te komen voor verbrede thuisondersteuning.

Het CDA ziet graag een Edese regeling die zorg en welzijn in een bredere thuisondersteuning wijkgericht mogelijk maakt en ook oog heeft voor arbeidsparticipatie. (meer…)

In Memoriam Peter Aalbers: voormalig CDA-wethouder gemeente Ede

IMG_1918Bestuurder met een groot sociaal hart
Op 20 augustus 2016 is in de leeftijd van 85 jaar oud-CDA wethouder Peter Aalbers overleden. Vanaf 1967 tot en met 1990 was hij lid van de gemeenteraad van Ede. Eerst voor de ARP en na de fusie voor het CDA. Vanaf 1978 volgde hij G.W. Bos op en werd hij wethouder tot 1990. In die tijd gold nog het monistische stelsel in het gemeentebestuur en waren wethouders tevens lid van de gemeenteraad. (meer…)


Nieuwsberichten

21 oktober 2016 - CDA Ede stelt raadsvragen over Proosdijpark

18 oktober 2016 - Middelpunt

10 oktober 2016 - CDA Ede vraagt aandacht voor opvang verwarde personen

3 oktober 2016 - Verbrede Huishoudelijke Ondersteuning komt eraan

26 augustus 2016 - In Memoriam Peter Aalbers: voormalig CDA-wethouder gemeente Ede