CDA Ede gaat met een sterke lijst de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in

IMG_1918Woensdag 28 juni stelden de CDA-leden de eerste dertien kandidaten vast. De lijst vormt een mooie afspiegeling van de gemeente Ede en wordt aangevoerd door Jan Pieter van der Schans (1) en wethouder Willemien Vreugdenhil (2). Eerder werd het tweetal al aangewezen als kartrekkers van het CDA.

De lijst bestaat uit een mix van mensen met ervaring uit de huidige raadsfractie en nieuwkomers. Op plek 3 en 6 staan huidige raadsleden: Cora van Wijngaarden en Mark Obbink. Fractievolger Taeke Boersma staat op plaats 8. De hoogste nieuwkomers zijn Jan Willem Nuis uit Ede (4), Carola van Ruiswijk uit Bennekom (5) en Anne-Jan Telgen uit Lunteren (7). (meer…)

Jan Pieter van der Schans en Willemien Vreugdenhil lijstaanvoerders CDA Ede

IMG_1918Tijdens de algemene ledenvergadering van de CDA-afdeling Ede op 29 maart jl. zijn Jan Pieter van der Schans en Willemien Vreugdenhil door de leden gekozen tot lijstaanvoerders. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Jan Pieter van der Schans als nummer één en fractievoorzitter. En Willemien Vreugdenhil als nummer twee en kandidaat-wethouder. (meer…)

CDA beloont vrijwilligers voor maatschappelijke inzet

12743846_796643170439938_3422173047937922703_nVoor het vierde jaar op rij deelt het CDA in de gemeente Ede Valentijnstaarten uit aan vrijwilligers. Het zijn namelijk deze mensen die zorg dragen voor een sterke samenleving. Zaterdag 12 februari ontvingen 8 lokale helden een lekkere taart als dank voor al hun werk en inzet. En op Valentijnsdag verrasten we nog eens drie mensen met een taart, met extra aandacht in Bennekom op het thema sport. (meer…)

CDA & D66 stellen raadvragen over inburgering in Ede

IMG_1918Op 24 januari jl. heeft de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Inburgering. Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

De resultaten vallen tegen: het aantal mensen dat een inburgeringsexamen heeft gehaald is sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet gehalveerd. Nu slaagt nog maar 39% van de migranten voor het inburgeringsexamen, terwijl voorheen ruim 80% slaagde. De Rekenkamer heeft de wet op de inburgering uit 2007 vergeleken met de wet uit 2013. Het blijkt dat niet alleen het slagingspercentage is gehalveerd, ook blijkt de prikkel om op een hoger taalniveau examen te doen verdwenen. In de oude situatie deed zo’n 20% van de inburgeraars op een hoger taalniveau examen, vorig jaar wat dat 2%. (meer…)

De weg naar Lunteren

IMG_1918Kunt u mij de weg naar Lunteren vertellen, meneer? Tja, dat lijkt een eenvoudige vraag, maar je moet weten aan welke kant van Lunteren je moet zijn. Anders verdwaal je hopeloos in de gezellige en rustige woonwijken van Lunteren, waar menig dwaalgast enigszins beduusd in het één richtingsverkeer strandt.

Lunteren is een gastvrij dorp. Vele bezoekers (meer…)


Nieuwsberichten

30 juni 2017 - CDA Ede gaat met een sterke lijst de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in

31 maart 2017 - Jan Pieter van der Schans en Willemien Vreugdenhil lijstaanvoerders CDA Ede

18 februari 2017 - CDA beloont vrijwilligers voor maatschappelijke inzet

10 februari 2017 - CDA & D66 stellen raadvragen over inburgering in Ede

21 januari 2017 - De weg naar Lunteren